Ngày 19/10/2014 vừa qua, chương trình giao lưu khoa học vũ trụ USTH Space Day 2014 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Danh sách liên hệ của các thành viên Ban tổ chức chương trình USTH Space Day 2014.

Nối tiếp thành công của năm 2012 và năm 2013, Ban tổ chức (BTC) chương trình USTH SPACE DAY tiếp tục lên kế hoạch cho chương trình năm 2014 với nhiều nội dung mới cùng khả năng tổ chức chuyên nghiệp hơn.