Vũ trụ học & Vật lý thiên văn - Vật Lý Thiên Văn

Hình thức chi phối phân rã phóng xạ là sự di chuyển xuống sườn đồi trực tiếp xuống đáy thung lũng ổn định. Phân rã này được gọi là phân rã beta. Nó liên quan đến sự dịch chuyển theo một dãy đồng khối (isobar) của hằng số A.

Để khám phá việc vũ trụ có thể tiến hóa như thế nào, chúng ta cần một vài ý tưởng về những thứ đang chứa bên trong nó. Trong một bức tranh vũ trụ học, việc này được hoàn thành bằng cách xác định mối liên hệ giữa mật độ khối lượng và áp suất. Mối liên hệ này được gọi là Phương trình trạng thái.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết xem nhiều

Bài viết nổi bật