Lý thuyết Vụ Nổ Lớn (Big Bang Theory) là lời giải thích tin cậy nhất về nguồn gốc của vũ trụ. Theo cách nói đơn giản nhất, nó nói đến vũ trụ của chúng ta bắt đầu tù một điểm kỳ dị, sau đó là thời kỳ lạm phát và giãn nở hơn 13.8 tỷ năm cho đến vũ trụ mà chúng ta biết ngày nay.

Nguồn gốc của lỗ đen siêu khổng lồ vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu mở. Các nhà vật lý thiên văn đồng ý rằng một khi lỗ đen đã ở tâm của một thiên hà, nó có thể "lớn lên" bằng sự bồi tụ của vật chất và bằng sự hợp nhất với các lỗ đen khác.

Phản vật chấtlà khái niệm mở rộng của phản hạt, mà ở đó phản vật chất được tạo thành từ liên kết phản hạt theo cách y hệt như hạt liên kết với nhau tạo thành vật chất. Các phản hạt là những hạt có cùng khối lượng nhưng khác dấu với các hạt cơ bản đã biết.