Liên hệ - Vật Lý Thiên Văn

Để có thêm thông tin, hoặc để đóng góp ủng hộ, xin vui lòng liên hệ:

Trưởng nhóm VLTV AdminTeam:

  • Th.S. Hiền Phan, Nghiên cứu sinh tại Phòng thí nghiệm APC Paris, Cộng hòa Pháp.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi ghi nhận mọi sự đóng góp ý kiến xây dựng, cũng như mọi sự ủng hộ của cộng đồng để tạo nên một nơi sinh hoạt năng động dành cho lĩnh vực khoa học này tại Việt Nam!

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.