Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) là một hội nghiệp dư đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực phổ biến kiến thức thiên văn học. Tuy nhiên hiện nay hội chỉ còn rất ít thành viên so với thời kỳ đầu và hầu như không có giao lưu với các CLB khác.

Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư Quảng Nam (Quang Nam Astronomy Club – QNAC), tiền thân là Câu lạc bộ Thiên văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nguyen Binh Khiem Astronomy Club – NAC) được chính thức ra đời vào ngày 29/4/2012 tại trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm do CLB Khoa học NBK đứng ra tổ chức.