Tin tức - Vật Lý Thiên Văn

Một hành tinh giống Sao Mộc mới phát hiện có nhiệt độ cao hơn phần lớn các ngôi sao trong vũ trụ, và đang bị bốc hơi bởi bức xạ từ ngôi sao chủ của nó.

Kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA đã lần đầu tiên phát hiện hệ hành tinh TRAPPIST-1 gồm 7 hành tinh kích thước Trái Đất cùng quay xung quanh một ngôi sao. 3 trong số đó nằm trong vùng hỗ trợ sự sống.

Space Talk với chủ đề "Radar remote sensing for Earth surfaces monitoring" của tiến sĩ Pierre- Louis Frison, University Paris-Est Marne-la-Vallee, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Ba 21/02/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Vũ trụ thuở khai sinh có thể chứa lượng vật chất tối lớn hơn nhiều so với ngày nay, một nghiên cứu gần đây nhất cho biết. Những phát hiện mới này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn hình thái của vũ trụ ngay sau thời điểm Big Bang.

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trân trọng thông báo seminar của Tiến sĩ Kenneth Wong (NAOJ) với chủ đề: Nghiên cứu Vũ trụ học từ hiệu ứng trễ thời gian thấu kính hấp dẫn. Thời gian: 9:00 ngày 4/5/2017, địa điểm: Phòng 803, toà nhà VNSC (A6).

Space Talk với chủ đề "Cosmology from Gravitational Lens Time Delays" của tiến sĩ Kenneth C. Wong, National Astronomical Observatory of Japan, Japan, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 – 18:30, thứ Sáu 05/05/2017 tại phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Spectroscopy of internal rotors and applications to astrophysical, atmospheric and biological molecules" của tiến sĩ Isabelle Kleiner, Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Ba 28/3/2017 tại phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Investigation on the effect of electronic irradiation on dielectric materials used in space environment" của tiến sĩ Virginie GriseriPaul Sabatier University, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Năm 16/03/2017 tại phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Lớp học vật lý thiên văn lần thứ 5 (5th VSOA) sẽ được tổ chức từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn.

Lớp học vật lý thiên văn lần thứ tư (4th VSOA) sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng Bảy đến ngày 06 tháng Tám, 2016 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn.

Năm 2015 này, VSOA tiếp tục được tổ chức lần thứ 3 với chủ đề: Khoa học hành tinh, thời gian từ ngày 12 đến 18 tháng Bảy tại Đại học Quy Nhơn và ICISE, thành phố Quy Nhơn.

Lớp học Đồ Sơn, một sự kiện được tổ chức thường niên suốt 15 năm qua, đã thu hút được đông đảo sự quan tâm và tham gia của các cán bộ khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giao Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC) chủ trì tổ chức lớp học Đồ Sơn lần thứ 16 với chủ đề: “Giám sát môi trường từ không gian”.