Sự kiện - Vật Lý Thiên Văn

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trân trọng thông báo seminar của Tiến sĩ Kenneth Wong (NAOJ) với chủ đề: Nghiên cứu Vũ trụ học từ hiệu ứng trễ thời gian thấu kính hấp dẫn. Thời gian: 9:00 ngày 4/5/2017, địa điểm: Phòng 803, toà nhà VNSC (A6).

Space Talk với chủ đề "Spectroscopy of internal rotors and applications to astrophysical, atmospheric and biological molecules" của tiến sĩ Isabelle Kleiner, Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Ba 28/3/2017 tại phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Investigation on the effect of electronic irradiation on dielectric materials used in space environment" của tiến sĩ Virginie GriseriPaul Sabatier University, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Năm 16/03/2017 tại phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Radar Remote sensing:Evolution since 1991 (SAR ERS ,C band VV polar)  until today with polarimetric sensors (in C and L band)What prospects for the future?" của giáo sư Jean-Paul Rudant,  University Paris-Est Marne-la-Vallee, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Tư 01/03/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Detecting Gravitational waves, from ground-based to space-borne observatories" của tiến sĩ Hubert HalloinUniversity Paris Diderot (Đại học Paris 7), Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Tư 15/02/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề  "Evaluation of present-day tectonics and strain rate by GPS technology for site selection of Ninh Thuan Nuclear Power plant" và "GIS-Based Machine Learning Approaches for Landslide Modeling and Prediction" của giáo sư Phan Trong Trinh, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; và phó giáo sư Bui Tien Dieu, University College of Southeast Norway, sẽ được tổ chức vào lúc 17:00 thứ Tư 28/12/2016 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề 'Sensitive Observations on CH2NH and CH3NH2 - Precursors to Glycine' của giáo sư Masatoshi OHISI, Đài quan sát thiên văn Quốc gia Nhật Bản, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Ba 06/12/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

SEMINAR với chủ đề 'Hawking fluxes and Anomalies in Rotating Regular Black Holes with a Time-Delay' của tiến sĩ Shingo Takeuchi, Đại học Naresuan, Thái Lan, sẽ được tổ chức vào lúc 10:00 sáng thứ Ba 29/11/2016 tại Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Bài viết nổi bật

Bài viết ngẫu nhiên