Average orbital speed: Vận tốc quỹ đạo trung bình - Vật Lý Thiên Văn

Vận tốc quỹ đạo trung bình là vận tốc trung bình của một thiên thể di chuyển trong không gian trên quỹ đạo của nó quanh một khối tâm.

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.