Azimuth: Góc phương vị - Vật Lý Thiên Văn

Góc phương vị là góc khoảng cách của một thiên thể quanh hoặc song song với đường chân trời từ điểm không ban đầu.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Góc phương vị của một ngôi sao.​

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.