Tàu Curiousity đang thám hiểm Sao Hỏa và thông báo với Trái Đất: "Gửi Trái Đất, tớ đang đi thám hiểm Sao Hỏa. Tớ khẳng định là trên này không hề có sự sống!"

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.