Có thể bạn chưa biết - VLTV Funfact - Vật Lý Thiên Văn

Vũ trụ đầy rẫy những thứ có thể giết chết bạn. Và thứ đứng hàng đầu trong số đó là các vụ nổ tia gamma, là những vụ nổ bằng năng lượng của một trăm nghìn tỷ vũ khí hạt nhân phát ra trong một giây và liên tục như vậy trong thời gian lâu hơn nhiều so với tuổi vũ trụ.

Vấn đề hiển nhiên trong việc tìm kiếm lỗ đen là ánh sáng không thể thoát khỏi chúng làm chúng đen và vô hình trước mắt con người và các kính viễn vọng. Vì vậy, các nhà khoa học không thể chứng minh sự tồn tại của những thiên thể này bằng cách trực tiếp thông thường.

Bài viết xem nhiều

Bài viết nổi bật