Sao Kim được cho là chị em sinh đôi với Trái Đất. Nó có sự tương đồng về kích thước, khối lượng, khối lượng riêng và thành phần hóa học. Tất nhiên là nhiệt độ và áp suất cao của của Sao Kim tạo nên sự khác biệt so với Trái Đất. Ngoài ra, sự khác nhau còn đến từ một yếu tố khác: Sao Kim quay ngược chiều kim đồng hồ.