"Các cột sáng tạo" (Pillars of Creation) là tên gọi của một bức ảnh chụp bởi Kính thiên văn vũ trụ Hubble về ba cột bụi khí nổi tiếng trong tinh vân Đại Bàng (Eagle Nebula). Nằm cách chúng ta khoảng 7000 năm ánh sáng, và có chiều cao được đo đạc lên tới 4 năm ánh sáng. Cấu trúc này có thể đã bị hủy diệt từ 6000 năm trước.

Một vấn đề dễ nhận thấy nhất là bút bi không thể viết được trong môi trường không trọng lực! NASA đã chi rất nhiều tiền để phát triển một loại bút có thể đối phó với điều này (kết quả là sự ra đời của Fisher Space Pen). Trong khi Liên Xô cũ vẫn dùng phương pháp đơn giản và rẻ tiền hơn là sử dụng bút chì.