Có thể bạn chưa biết - VLTV Funfact - Vật Lý Thiên Văn

Vấn đề hiển nhiên trong việc tìm kiếm lỗ đen là ánh sáng không thể thoát khỏi chúng làm chúng đen và vô hình trước mắt con người và các kính viễn vọng. Vì vậy, các nhà khoa học không thể chứng minh sự tồn tại của những thiên thể này bằng cách trực tiếp thông thường.

Bài viết xem nhiều

Bài viết nổi bật