Có lẽ ai cũng ngạc nhiên bởi vì ánh sáng từ Mặt Trời chỉ mất khoảng hơn 8 phút để đến Trái Đất thôi. Nhưng đó chỉ là thời gian ánh sáng đi từ bề mặt, còn trước đó nó phải trải qua hàng chục ngàn năm bên trong Mặt Trời.