Đến nay, chúng ta vẫn chưa thu âm được âm thanh từ bề mặt của một hành tinh nào khác.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Nhưng Giáo sư Tim Leighton ở Đại học Southampton đã làm được điều tốt nhất có thể về vấn đề này: Ông sử dụng dữ liệu của khí quyển, áp suất, và nhiệt độ của các thế giới khác nhau để mô phỏng âm thanh mà chúng ta có thể phát ra khi chúng ta đặt chân đến đó.

Theo đó thì bầu khí quyển đậm đặc của Sao Kim sẽ khiến âm thanh phát ra từ dây thanh quản của loài người trở nên trầm hơn.

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.