Một nhóm các chú chuột con được gửi lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS trong 91 ngày, và các nhà khoa học đã theo dõi sự phát triển của chúng. Một cách rõ ràng, ít nhất là đối với loài chuột, môi trường trọng lực yếu khiến cho chúng có lớp da mỏng hơn và lông mọc dài hơn.

Lông dài hơn thường dẫn đến lớp da sẽ dày hơn, nhưng những "chú chuột phi hành gia" này cho thấy điều ngược lại. Điều này có thể cũng xảy ra với con người.

Một nghiên cứu đối với các phi hành gia những năm 1990 cho thấy con người có xu hướng "dính" nhiều vết thương nhỏ ngoài da khi dành nhiều thời gian ở trong vũ trụ.

Tham khảo

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.