Cả vật chất tối và năng lượng tối vẫn là những thứ mà chúng ta chưa thể quan sát trực tiếp, và các nhà khoa học chỉ biết được rất ít về chúng. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng chúng chắc chắn tồn tại.

Nếu không có năng lượng tối, thì sự giãn nở của vũ trụ sẽ phải giảm dần do lực hấp dẫn (và trong thực tế, đây là điều mà con người tin vào cho đến cuối những năm 90).

Nhưng vũ trụ vẫn đang giãn nở ngày một nhanh hơn - và các nhà khoa học nghĩ rằng các tính chất chưa biết của năng lượng tối là chìa khóa để giải thích quá trình này.

Nguồn: Curiosity

Tham khảo

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.