Sao Hải Vương hoàn thành một vòng quỹ đạo đầy đủ quanh Mặt Trời kể từ khi được phát hiện vào ngày 12/7/2011.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Kính thiên văn không gian Hubble của NASA đã chụp hình ảnh của hành tinh này để kỷ niệm sự kiện này, các bức ảnh nhanh này được chụp với thời gian phù hợp dể có thể có được toàn bộ bề mặt Sao Hải Vương trong suốt chu kỳ tự quay 16 giờ của nó.

Khi Sao Hải Vương được phát hiện năm 1846, nó đã làm tăng gấp đôi kích thước của Hệ Mặt Trời đã biết lúc đó, tạo nên một biên giới mới của Hệ Mặt Trời tại khoảng cách 4.5 tỷ km tính từ Mặt Trời. Các mùa của hành tinh này có thời gian dài nhất so với bất kỳ hành tinh nào trong Hệ Mặt Trời, và trái ngược hoàn toàn so với Sao Thủy khi Sao Thủy chuyển mùa quá nhanh đến mức không thể xác định được khi nào một mùa kết thúc và mùa mới bắt đầu.

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.