Cũng giống như các hành tinh, các ngôi sao cũng có bầu khí quyển chứa các thành phần không khí. Trong thực tế, bất kỳ vật thể nào trong vũ trụ có khối lượng đủ để tạo ra lực hấp dẫn cần thiết thì sẽ có bầu khí quyển.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Bầu khí quyển của Mặt Trời có ba lớp: Quang quyển, sắc quyển, và vành nhật hoa. Lớp quang quyển là nơi các tai lửa Mặt Trời xuất hiện, và là nơi mà năng lượng của Mặt Trời trở thành ánh sáng.

Lớp sắc quyển thường không thể nhìn thấy do bị lấn át bởi ánh sáng nền của Quang quyển, nhưng bạn có thể thoáng bắt được trong quá trình nhật thực toàn phần, khi mà nó xuất hiệt như là một lớp viền đỏ xung quanh Mặt Trời.

Vành nhật hoa cũng tương tự như vậy, chỉ xuất hiện trong quá trình nhật thực toàn phần.

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.