Về mặt kỹ thuật, bạn vẫn có thể khóc trong không gian. Tuy nhiên, môi trường vi trọng lực không cho phép các giọt nước mắt đơn lẻ chảy xuống theo khuôn mặt bạn như ở trên Trái Đất.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Thay vào đó, các giọt nước mắt sẽ tạo thành một quả cầu lỏng lớn đọng lại ở khóe mắt của bạn cho đến khi bạn lắc đầu để phá vỡ nó. Rõ ràng, nếu bạn để quả cầu nước mắt này đủ lớn trên mặt, chúng sẽ vỡ ra và chỉ đơn giản là trôi ra xa.

Nguồn: Curiosity

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.