Lớp lõi ngoài dạng lỏng bao quanh lõi rắn bên trong của Trái Đất, và được cấu thành bởi sắt, nickel, và một lượng nhỏ các kim loại khác.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Sự chuyển động của sắt dạng lỏng ở lõi ngoài tạo nên cả điện trường và từ trường. Khi kim loại ở lõi ngoài chảy qua những trường này, dòng điện và sau đó là từ trường được sinh ra càng nhiều hơn.

Toàn bộ hệ thống tự duy trì này được gọi là geodynamo, và nó tạo ra từ trường khổng lồ bao quanh Trái Đất.

Nguồn: Curiosity

Author: Hiền PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.