Đây là chỗ ở dự kiến do BTC sắp xếp. Mọi thay đổi sẽ được BTC thông báo rõ đến người tham gia. Tất cả người tham gia sẽ được BTC sắp xếp ở cùng nhau theo đăng ký chỗ ở với ban nhân sự. Chi phí chỗ ở cho 1 ngày đêm là 50 000 đông/ 1 người, cho 2 ngày là 100 000 đồng/1 người.

  • Khách Sạn Thảo Vân
  • C31 - C33 Vũ Ngọc Phan - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
  • 0511 3732513
  • Mỗi phòng 6 người, có điều hòa.

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.