Ngày hội Thiên văn học Nghiệp dư Việt Nam lần 2 diễn ra năm nay do CLB Thiên văn học Đà Nẵng đăng cai tổ chức, cùng với sự giúp sức của CLB Thiên văn nghiệp dư Quảng Ngãi. Chương trình sẽ được tiến hành vào ngày 16/08/2014 tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp.

Chương trình nhận được sự tài trợ của

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com
Office of Astronomy for Development

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

 

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết đang được quan tâm