Ngày hội Thiên văn học Nghiệp dư Việt Nam lần 2 diễn ra năm nay do CLB Thiên văn học Đà Nẵng đăng cai tổ chức, cùng với sự giúp sức của CLB Thiên văn nghiệp dư Quảng Ngãi. Chương trình sẽ được tiến hành vào ngày 16/08/2014 tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp.

Chương trình nhận được sự tài trợ của

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com
Office of Astronomy for Development

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

 

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.