Đây là khung chương trình dự kiến do Ban tổ chức đề xuất. Khung chương trình có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Chương trình Ngày hội Thiên văn học Nghiệp dư Việt Nam lần 2 gồm 4 phần chính: Chia sẻ và định hướng hoạt động các CLB, giáo dục khoa học vũ trụ tại Việt Nam, Thảo luận chương trình hoạt động thiên văn học nghiệp dư Việt Nam 2014 - 2015, và chương trình giao lưu thực hành phóng tên lửa nước và quan sát bầu trời.

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

 

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).