Toàn bộ các file thuyết trình, transcript của các CLB và của khách mời được upload tại đây.

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

 

1. Slide Thuyết trình dự án VLTV: PDF (1 Mb) PPT (656 Kb)

2. Slide thuyết trình Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA): PDF (1.61 Mb) PPT (1.78 Mb)

3. Slide thuyết trình của CLB Thiên văn nghiệp dư Hà Nội (HAS):

4.. Slide thuyết trình CLB Thiên văn Huế (HAC): PDF (3.85 Mb) PPT (3.26 Mb)

5. Slide thuyết trình CLB Thiên văn học Đà Nẵng (DAC): PDF (1.86 Mb) PPT (1.76 Mb)

6. Slide thuyết trình CLB Thiên văn Quảng Nam (QNAC): PDF (1.26 Mb) PPT (1.19 Mb)

7. Slide thuyết trình CLB Thiên văn nghiệp dư Quảng Ngãi (QAAC):

8. Slide thuyết trình CLB Thiên văn học nghiệp dư Tp. Hồ Chí Minh (HAAC):

9. Báo cáo tổng kết chương trình: PDF (6 Mb) PPTX (12.8 Mb)

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).