Dưới đây là khung chương trình dự kiến của USTH SPACE DAY 2012.

Bắt đầu

Kết thúc

 

Nội dung

18 h 30

19 h00

 

Ổn định tổ chức

19h00

19h05

MC

Giới thiệu chương trình: lí do , mục đích và giới thiệu sơ qua về chương trình

19h05

19h25

TS. Phạm Anh  Tuấn

Phát biểu khai mạc chương trình, nói về ngành

19h25

19h45

PGS. TS. Cyrille Rosset

Vũtrụ và vệtính

19h45

20h15

Vũ Trọng Thư

Tại sao con người cần khám phá vũ trụ và giới thiệu về chương trình chế tạo vệ tinh F-1

20h15

20h35

Phan ThanhHiền

Lịch sử phát triển hàng không vũ trụ và tròchơi thưởng

20h35

20 h55

HAS

Giới thiệu về HAS và các hoạt động của clb

20h55

21h30

HAS

Hướng dẫn quan sát mặt trăng

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết đang được quan tâm