Dưới đây là khung chương trình chi tiết của USTH Space Day 2013.

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

13:00-14:00

-      Ổn định tổ chức

 

14:00-14:20

-      Intro Video

-      Clip hình ảnh SPACE DAY 2012

-      Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời

MC

14:20 – 14:40

-      Phát biểu khai mạc chương trình

-      Phát biểu của đại diện trường USTH

Đại diện nhà trường

14:40 – 14:50

-      Clip: Một số thành tựu thê giới trong khám phá vũ trụ

MC

15:00 – 15:20

-      Tình hình phát triển ngành công nghệ vũ trụ ở VN

-      Giới thiệu về ngành SPACE

PGS.TS

Phạm Anh Tuấn-VNSC

15:20 – 15:30

-      Văn nghệ

CLB Âm Nhạc

15:30 – 15:55

-      Quan sát Trái Đất từ không gian

-      VNREDSat-1

Th.S

Nguyễn Vũ Giang -STI

15:55 – 16:15

-      Trò chơi

MC

16:15 – 16:45

-      Giới thiệu Sao Hỏa

-      Clip Hành trình đến Sao Hỏa

Nguyễn Trần Hoàng -

sinh viên USTH

16:45 – 17:00

-      Giới thiệu các CLB thiên văn tại Việt Nam

Hoàng Thành Đạt -

sinh viên USTH

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).


Bài viết đang được quan tâm