Dưới đây là đoạn Video Clip chứa hình ảnh của USTH Space Day 2013.

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.


Bài viết đang được quan tâm