Space Talk với chủ đề "Radar remote sensing for Earth surfaces monitoring" của tiến sĩ Pierre- Louis Frison, University Paris-Est Marne-la-Vallee, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Ba 21/02/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Detecting Gravitational waves, from ground-based to space-borne observatories" của tiến sĩ Hubert HalloinUniversity Paris Diderot (Đại học Paris 7), Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Tư 15/02/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Vũ trụ thuở khai sinh có thể chứa lượng vật chất tối lớn hơn nhiều so với ngày nay, một nghiên cứu gần đây nhất cho biết. Những phát hiện mới này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn hình thái của vũ trụ ngay sau thời điểm Big Bang.

Space Talk với chủ đề "Recent Space programs in Vietnam National Satellite Center" của Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Hai 23/01/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Cosmology & the Cosmic Microwave Background emission" của giáo sư Guillaume Patanchon, APC, University Paris Diderot (Đại học Paris 7), Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Ba 17/01/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề  "Evaluation of present-day tectonics and strain rate by GPS technology for site selection of Ninh Thuan Nuclear Power plant" và "GIS-Based Machine Learning Approaches for Landslide Modeling and Prediction" của giáo sư Phan Trong Trinh, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; và phó giáo sư Bui Tien Dieu, University College of Southeast Norway, sẽ được tổ chức vào lúc 17:00 thứ Tư 28/12/2016 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề 'Highlights from the ESA Rosetta mission' của giáo sư Sonia Fornasier, Đại học Paris 7, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Tư 21/12/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

Space Talk với chủ đề 'Sensitive Observations on CH2NH and CH3NH2 - Precursors to Glycine' của giáo sư Masatoshi OHISI, Đài quan sát thiên văn Quốc gia Nhật Bản, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Ba 06/12/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

SEMINAR với chủ đề 'Hawking fluxes and Anomalies in Rotating Regular Black Holes with a Time-Delay' của tiến sĩ Shingo Takeuchi, Đại học Naresuan, Thái Lan, sẽ được tổ chức vào lúc 10:00 sáng thứ Ba 29/11/2016 tại Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.