Space Talk với chủ đề 'Extrasolar planets: how detecting and characterizing them?' của giáo sư Daniel Rouan, Đài quan sát thiên văn Paris, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Ba 29/11/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

Space Talk với chủ đề 'Molecules in space: building blocks for life?' của giáo sư Pierre LESAFFRE, Đài quan sát thiên văn Paris, LERMA/ENS, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:00 thứ Tư 23/11/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của anh Trương Tuấn Ngọc, Sinh viên cử nhân Khóa 4 - trường Đại học khoa học và Công nghệ Hà Nội. Thời gian: 17:00 – 18:15, thứ Tư 09/11/2016. Địa điểm: Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Theo các tính toán của NASA thì chúng ta có đến 13 chòm sao nằm trong hoàng đạo. Bên cạnh những chòm sao đã quen tên còn có tên chòm sao Xà Phu (Ophiuchus).

Các máy ảnh từ Tàu quỹ đạo Sao Hoả của NASA đã chụp được hình ảnh một khu vực với các dấu chấm gạch trên bề mặt Hành tinh Đỏ. Các dấu chấm gạch này giống một cách kỳ lạ với các ký hiệu của mã Morse và đã được giải mã.