Tin đồn tiết lộ rằng đã phát hiện sóng hấp dẫn sinh ra bởi sự sát nhập của hai lỗ đen. Nghiên cứu sẽ công bố trên tạp chí Nature và đồng thời tại cuộc họp báo diễn ra ngày 11/02/2016 tới đây.

Philae đã tỉnh dậy và gửi về Trái Đất tín hiệu đầu tiên lúc 22:28 CEST ngày 13/06 vừa qua. Cùng theo đó, có hơn 300 gói dữ liệu cũng đã được gửi về trung tâm điều khiển.