Philae đã tỉnh dậy và gửi về Trái Đất tín hiệu đầu tiên lúc 22:28 CEST ngày 13/06 vừa qua. Cùng theo đó, có hơn 300 gói dữ liệu cũng đã được gửi về trung tâm điều khiển.

Chiều thứ tư tuần này (27/05/2015), USTH và HNUE xin trân trọng giới thiệu seminar của GS. Denis PUY, giám đốc phòng thí nghiệm hạt cơ bản và vũ trụ học, đại học Montpellier với tựa đề: "Tia sáng đầu tiên trong vũ trụ". Thời gian: 17:30. Địa điểm: Phòng 114 nhà C - Khoa Vật Lý, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.