Trân trọng kính mời quý độc giả đón đọc Bản tin VLTV số tháng 05/2023. VLTV Newsletter là ấn phẩm phát hành trực tuyến đăng tải các sản phẩm của thành viên CLB VLTV VN và của cộng đồng thiên văn học nghiệp dư Việt Nam.