Ly giác cực đại là vị trí tương đối của Sao Thủy hoặc Sao Kim so với Trái Đất mang lại một góc nhìn thuận lợi nhất cho việc quan sát hai hành tinh này.

Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí và thời gian diễn ra trong năm 2018.

Danh sách các lần trăng mới trong năm 2018, thuận lợi cho việc quan sát bầu trời đêm mà không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của Mặt Trăng.

Bài viết này liệt kê theo thứ tự các lần trăng tròn trong năm 2018.