Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí và thời gian diễn ra trong năm 2018.

Danh sách các lần trăng mới trong năm 2018, thuận lợi cho việc quan sát bầu trời đêm mà không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của Mặt Trăng.

Bài viết này liệt kê theo thứ tự các lần trăng tròn trong năm 2018.

Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trong tháng 8/2018: Trăng mới, nhật thực một phần, mưa sao băng Anh Tiên (Perseid), Sao Kim, Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại, trăng tròn.