Hiện nay là thời gian tốt nhất để quan sát Sao Thổ. Trái Đất, sẽ nằm giữa Mặt Trời và Sao Thổ ngày hôm nay, 10/05/2014. Sao Thổ sẽ mọc lúc hoàng hôn và có thể nhìn thấy trong suốt đêm dài.

Sau tối nay, Sao Thổ vẫn sẽ được nhìn thấy khi bạn đứng ở một nơi quan sát tốt. Trong suốt tháng 5/2014, bạn sẽ thấy Sao Thổ trên bầu trời phía đông khi màn đêm buông xuống. Nó sẽ xuất hiện ở phía đông vào buổi tối.

Trước khi Mặt Trời mọc trong vòng hai tuần tới, nếu bạn nhìn về hướng đông ngay trên đường chân trời, bạn sẽ để ý đầu tiên đến hai hành tinh sáng rực rỡ là Sao Kim và Sao Mộc. Nhìn kỹ hơn, có lẽ cần đến sự hỗ trợ của ống nhòm, bạn sẽ tìm ra thêm hai hành tinh nữa, Sao Thủy và Sao Hỏa.