Danh sách các lần ly giác phía đông và phía tây của Sao Thuỷ và Sao Kim trong năm 2020.

Tối 24 tháng 01: Sao Thủy ở vị trí Ly giác cực đại phía đông. 

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 18 độ 33 phút tính từ Mặt Trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này khi mà hành tinh này ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời đêm. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía tây ngay sau khi Mặt Trời lặn.

Rạng sáng 06 tháng 03: Sao Thủy ở vị trí Ly giác cực đại phía tây. 

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía tây lên đến 27.3 độ tính từ Mặt Trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này khi mà nó sẽ ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời buổi sáng sớm. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía đông ngay trước khi Mặt Trời mọc.

Rạng sáng 20 tháng 03: Sao Kim ở vị trí Ly giác cực đại phía tây. 

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía tây lên đến 46.6 độ tính từ Mặt Trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này khi mà nó sẽ ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời buổi sáng sớm. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía đông ngay trước khi Mặt Trời mọc.

Tối 17 tháng 05: Sao Thủy ở vị trí Ly giác cực đại phía đông. 

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 22 độ 1 phút tính từ Mặt Trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này khi mà hành tinh này ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời đêm. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía tây ngay sau khi Mặt Trời lặn.

Rạng sáng 05 tháng 07: Sao Thủy ở vị trí Ly giác cực đại phía tây. 

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía tây lên đến 21 độ 33 phút tính từ Mặt Trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này khi mà nó sẽ ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời buổi sáng sớm. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía đông ngay trước khi Mặt Trời mọc.

Tối 14 tháng 09: Sao Thủy ở vị trí Ly giác cực đại phía đông. 

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 26 độ 45 phút tính từ Mặt Trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này khi mà hành tinh này ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời đêm. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía tây ngay sau khi Mặt Trời lặn.

Tối 29 tháng 10: Sao Kim ở vị trí Ly giác cực đại phía đông. 

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 47 độ  tính từ Mặt Trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này khi mà hành tinh này ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời đêm. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía tây ngay sau khi Mặt Trời lặn.


Bài viết xem nhiều