Giao hội là một sự kiện hiếm hoi khi mà hai hoặc nhiều vật thể xuất hiện rất gần nhau trên bầu trời đêm. Trong khi đó, xung đối là sự kiện một hành tinh vòng ngoài sẽ xuất hiện thẳng hàng với Trái Đất và đối diện với Mặt Trời.

Tháng 1

Tối 21 tháng 01: Giao hội của Sao Hỏa với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 47 phút.

Tháng 2

Tối 28 tháng 02: Giao hội của Sao Hỏa với Pleiades. 

Pleiades và Sao Hỏa sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 3 độ 27 phút.

Tháng 3

Tối 04 tháng 03: Giao hội của Sao Hỏa với Pleiades. 

Pleiades và Sao Hỏa sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 2 độ 38 phút.

Rạng sáng 10 tháng 03: Giao hội của Sao Thổ với Mặt Trăng. 

Sao Thổ và Mặt Trăng sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 14 phút.

Tối 04 tháng 03: Giao hội của Sao Hỏa với Pleiades. 

Pleiades và Sao Hỏa sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 2 độ 38 phút.

Tháng 4

Tối 25 tháng 04: Giao hội của Sao Thủy với Sao Kim. 

Sao Kim và Sao Thủy sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 1 độ 10 phút.

Tối 17 tháng 04: Giao hội của Sao Hỏa với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 0 độ 14 phút.

Tháng 5

Rạng sáng 04 tháng 05: Giao hội của Sao Thổ với Mặt Trăng. 

Sao Thổ và Mặt Trăng sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 44 phút.

Tối 04 tháng 05: Giao hội của Sao Thủy với Pleiades. 

Pleiades và Sao Thủy sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 2 độ 10 phút.

Tối 13 tháng 05: Giao hội của Sao Thủy với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Thủy sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 52 phút.

Tối 16 tháng 05: Giao hội của Sao Hỏa với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 2 độ 50 phút.

Tối 29 tháng 05: Giao hội của Sao Thủy với Sao Kim. 

Sao Kim và Sao Thủy sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 0 độ 33 phút.

Tháng 6

Rạng sáng 29 tháng 06: Giao hội của Sao Mộc với Mặt Trăng. 

Sao Mộc và Mặt Trăng sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 31 phút.

Rạng sáng 08 tháng 07: Giao hội của Sao Thủy với Mặt Trăng. 

Sao Thủy và Mặt Trăng sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 3 độ 44 phút.

Tối 12 tháng 07: Giao hội của Sao Kim với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Kim sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 2 độ 41 phút.

Tối 12 tháng 07: Giao hội của Sao Hỏa với Mặt Trăng.

Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 3 độ 17 phút.

Tối 13 tháng 07: Giao hội của Sao Kim với Sao Hỏa. 

Sao Hỏa và Sao Kim sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 0 độ 28 phút.

Rạng sáng 25 tháng 07: Giao hội của Sao Thổ với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 10 phút.

Tháng 8

Tối 01 tháng 08: Sao Thổ ở vị trí Xung đối. 

Hành tinh khổng lồ bao quanh bởi vành đai tuyệt đẹp này sẽ tiến đến vị trí gần Trái Đất nhất và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng từ Mặt Trời về phía Trái Đất. Sao Thổ sẽ sáng hơn bất kỳ thời gian nào trong năm và sẽ hiện diện suốt đêm dài. 

Đây là thời gian tốt nhất để quan sát, chụp ảnh Sao Thổ và các vệ tinh của nó. Một chiếc kính thiên văn kích thước trung bình sẽ cho phép bạn nhìn thấy vành đai và các mặt trăng sáng nhất của Sao Thổ.

Tối 09 tháng 08: Giao hội của Sao Thủy với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Thủy sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 3 độ 13 phút.

Tối 19 tháng 08: Giao hội của Sao Thủy với Sao Hỏa. 

Sao Hỏa và Sao Thủy sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 0 độ 20 phút.

Tối 19 tháng 08: Sao Mộc ở vị trí Xung đối. 

Hành tinh khổng lồ này sẽ ở vị trí gần Trái Đất nhất và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng từ Mặt Trời về phía Trái Đất. Sao Mộc sẽ sáng hơn bất kỳ thời gian nào trong năm nay và sẽ hiện diện suốt đêm dài. 

Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát và chụp ảnh Sao Mộc cùng với các vệ tinh tự nhiên của nó. Một chiếc kính thiên văn kích thước trung bình sẽ giúp bạn có thể nhìn thấy các sọc mây của hành tinh khí khổng lồ này. Một cặp ống nhòm tốt sẽ cho phép bạn nhìn thấy 4 vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc, xuất hiện như những chấm sáng bên cạnh hành tinh này.

Rạng sáng 21 tháng 08: Giao hội của Sao Thổ với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 56 phút.

Tháng 9

Tối 18 tháng 09: Giao hội của Sao Mộc với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 44 phút.

Tháng 10

Tối 14 tháng 10: Giao hội của Sao Thổ với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 46 phút.

Tối 15 tháng 10: Giao hội của Sao Mộc với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 25 phút.

Tháng 11

Tối 10 tháng 11: Giao hội của Sao Thổ với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 47 phút.

Tháng 12

Tối 09 tháng 12: Giao hội của Sao Mộc với Mặt Trăng. 

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ 4 độ 43 phút.


Bài viết xem nhiều