Tại sao trong số những lựa chọn này và rất nhiều ngày khác, ngày 1 tháng 1 lại trở thành Ngày đầu năm mới gần như phổ biến của các nước. Tuy nhiên một số nền văn hóa và tôn giáo thì không? Ở Việt Nam, 1 tháng 1 dương lịch được gọi là Tết Tây, và không phải ngày chính thức của năm mới.

Đối với chúng ta ở Bắc bán cầu, ngày Đông chí đánh dấu những đêm dài nhất và những ngày ngắn nhất trong năm. Trong khi đó, Nam bán cầu đang có đêm ngắn ngày dài. Thời điểm hạ chí tháng 12 năm 2021 là thời điểm Mặt Trời đến điểm cực nam trên bầu trời - sẽ xảy ra vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 12 năm 2021, lúc 15:59 UTC (22:59 VN).

Thu Phân năm nay rơi vào ngày 22 tháng 9. Mùa Thu xuất hiện nhiều trong thơ ca, chùm thơ về Mùa Thu của Nguyễn Khuyến, Sang Thu của Hữu Thỉnh, vậy đã bao giờ bạn tự hỏi Mùa Thu thực sự là gì?