Kính thiên văn khúc xạ dùng một hệ thấu kính để tạo ảnh, bảo dưỡng dễ dàng và nhiều kính khúc xạ đủ nhẹ để gắn trên một chân máy ảnh tốt, dễ dàng "xách lên và đi" ngắm trăng sao.

Danh sách kính thiên văn và linh kiện - những sản phẩm mới nổi bật nhất năm 2019 theo bình chọn của tạp chí phổ thông Sky & Telescope tháng 1/2019.

Danh sách kính thiên văn và linh kiện - những sản phẩm mới nổi bật nhất năm 2019 theo bình chọn của tạp chí phổ thông Sky & Telescope tháng 1/2019.

Ảnh vệ tinh khu vực Đông Nam Á chụp bởi các cảm biến của vệ tinh Himawari được Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn Nhật Bản cung cấp theo thời gian thực.

Dự báo đường đi của bão trên khu vực Đông Nam Á của các nhà khoa học Anh Quốc.

Ảnh vệ tinh tổng hợp thành ảnh động cập nhật 8 tiếng cung cấp bởi Cục quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA).

Bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực Biển Đông. Dữ liệu được cung cấp bởi trang mạng World Sea Temperatures.