Tài liệu này được dịch từ cuốn sách "Understanding Space – Introduction to Astronautics" của các tác giả Jerry Jon Sellers, William J. Astore, Anita Shute. Trong quá trình dịch sách nếu có gì sai sót rất mong các bạn độc giả góp ý để bản dịch được hoàn thiện hơn.

Bản gốc của cuốn sách được cung cấp bởi Cục Hàng không Hoa Kỳ (FAA).

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Bìa cuốn sách "Understanding Space – Introduction to Astronautics".

MỤC LỤC

Phần 1

Chương 1: Vũ trụ trong cuộc sống chúng ta

 1. Vì sao phải nghiên cứu vũ trụ?

  1. Nhu cầu từ không gian bên ngoài

  2. Sử dụng không gian bên ngoài

 2. Các yếu tố của một nhiệm vụ không gian.

  1. Nhiệm vụ

  2. Tàu vũ trụ

  3. Hành trình và quỹ đạo

  4. Phương tiện phóng

  5. Hệ thống vận hành nhiệm vụ không gian

  6. Vận hành và quản lý nhiệm vụ không gian

  7. Kiến trúc của một nhiệm vụ không gian trong hoạt động thực tế

Chương 2: Môi trường vũ trụ

Chương 3: Hiểu biết về quỹ đạo

Chương 4: Mô tả quỹ đạo

Chương 5: Di chuyển trong vũ trụ

Chương 6: Du hành xuyên hành tinh

Chương 7: Trở về từ vũ trụ

Phần 2

Chương 1: Tên lửa và phương tiện phóng tàu vũ trụ

Chương 2: Hệ thống điều khiển các phương tiện vũ trụ

Chương 3: Kiểm soát môi trường và hỗ trợ sự sống

 

Tham khảo

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).