Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

SAO MỚI: Một ngôi sao lùn trắng kéo vật chất khỏi người bạn đồng hành là một ngôi sao khổng lồ đỏ (hình minh họa bên phải) cho đến khi vụ nổ tổng hợp hạt nhân cực mạnh xảy ra trên bền mặt sao lùn trắng. Ngôi sao không bị hủy diệt và các vụ nổ khác có thể tiếp tục xảy ra, một hiện tượng được gọi là Sao Mới định kỳ.

SIÊU SAO MỚI: Sáng hơn nhiều so với một Sao Mới, một Siêu Sao Mới có thể sáng hơn cả một thiên hà trong một thời gian ngắn.

Các nhà thiên văn học phân ra thành hai loại Siêu Sao Mới:

  • Siêu Sao Mới loại I: Một sao lùn trắng kéo vật chất từ một ngôi sao đồng hành cho đến khi lõi của sao lùn trắng được tái kích hoạt trong một vụ nổ nhiệt hạch và hủy diện ngôi sao. Điều này tương tự với một Sao Mới nhưng vụ nổ thì mạnh mẽ hơn nhiều. Một Siêu Sao Mới loại I không có Hydrogen trong quang phổ của nó.
  • Siêu Sao Mới loại II: Một ngôi sao có khối lượng lớn hơn Mặt Trời vài lần cạn kiệt nhiêu liệu hạt nhân và suy sụp do hấp dẫn của chính nó cho đến khi phát nổ (hình bên trái). Một Siêu Sao Mới loại II có hydrogen trong quang phổ của nó.

SIÊU SAO MỚI SIÊU SÁNG (HYPERNOVA): Một vụ nổ có năng lượng lớn gấp 5 đến 50 lần so với Siêu Sao Mới. Một Siêu Sao Mới siêu sáng có thể liên quan đến hoặc không liên quan đến một vụ nổ bức xạ gamma mạnh.

Nguồn: Space

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; giảng viên khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).