Lý thuyết Vụ Nổ Lớn (Big Bang Theory) là lời giải thích tin cậy nhất về nguồn gốc của vũ trụ. Theo cách nói đơn giản nhất, nó nói đến vũ trụ của chúng ta bắt đầu tù một điểm kỳ dị, sau đó là thời kỳ lạm phát và giãn nở hơn 13.8 tỷ năm cho đến vũ trụ mà chúng ta biết ngày nay.

Có cái gì đang tồn tại trong vũ trụ? Các nhà thiên văn thông thái của chúng ta đã làm gì để phân biệt vật thể này với vật thể khác? Các vị giáo sư đã làm gì để có thể sắp xếp các vật thể trong vũ trụ cho tiện lợi trong việc nghiên cứu và ghi nhớ?

Chúng ta yêu cầu mô hình vũ trụ phải đồng nhất và đẳng hướng. Dạng hình học đơn giản nhất có thể có những tính chất này được gọi là một hình phẳng, trong đó các định luật thông thường của hình học Euclidean được áp dụng.

Nguồn gốc của lỗ đen siêu khổng lồ vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu mở. Các nhà vật lý thiên văn đồng ý rằng một khi lỗ đen đã ở tâm của một thiên hà, nó có thể "lớn lên" bằng sự bồi tụ của vật chất và bằng sự hợp nhất với các lỗ đen khác.

Một trong những khám phá quan trọng dẫn tới việc phát hiện ra lỗ đen là vũ trụ hầu như sống cùng với các tia X. Vậy việc khám phá tia X vũ trụ đã diễn ra như thế nào? Và nó có liên quan gì đến lỗ đen?

Phản vật chấtlà khái niệm mở rộng của phản hạt, mà ở đó phản vật chất được tạo thành từ liên kết phản hạt theo cách y hệt như hạt liên kết với nhau tạo thành vật chất. Các phản hạt là những hạt có cùng khối lượng nhưng khác dấu với các hạt cơ bản đã biết.