Mô hình Big Bang với vũ trụ đang giãn nở đã giải thích, đồng thời tiên đoán thành công các kết quả thực nghiệm mà không gặp bất kì một mâu thuẫn nào. Do vậy, chúng ta có quyền để tin tưởng vào tính xác thực của mô hình này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét hai phát hiện quan trọng nhất chứng minh sự đúng đắn của mô hình Big Bang: sự dịch chuyển đỏ của các thiên hà và bức xạ phông nền vũ trụ.

Vật lý thiên văn là một nhánh của khoa học vũ trụ (Space Science) áp dụng các định luật vật lý và hóa học để giải thích sự ra đời, tồn tại và cái chết của các ngôi sao, hành tinh, thiên hà, các tinh vân và các đối tượng khác trong vũ trụ. Hai lĩnh vực khoa học gần với Vật lý Thiên văn là Thiên văn học và Vũ trụ học, nhưng ranh giới giữa chúng rất mờ nhạt.

Năm ánh sáng là một đơn vị đo khoảng cách. Đó là quãng đường mà ánh sáng có thể đi được trong 1 năm. Ánh sáng di chuyển với vận tốc khoảng 300.000 km/s. Như vậy, trong 1 năm, nó có thể đi được khoảng 10.000 tỉ km. Chính xác hơn, một năm ánh sáng bằng 9.500.000.000.000 km.