Loạt bài này sẽ dẫn dắt bạn đến với loạt hành trình khám phá vũ trụ dựa trên hiểu biết của các nhà thiên văn học ngày nay. Ở bên ngoài Trái Đất còn có những thế giới rộng lớn và tráng lệ chứa đầy những vật thể chưa từng thấy trên hành tinh quê hương của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ cho bạn thấy rằng sự tiến hóa của vũ trụ chịu trách nhiệm trực tiếp cho sự hiện diện của bạn trên Trái Đất ngày nay.

Toàn bộ nội dung được biên dịch từ cuốn sách Astronomy, được cung cấp miễn phí bởi OpenStax:

 • Astronomy 1st edition, Senior Contributing Authors: A. Franknoi, D. Morrison, S. Wolff ©2017 Rice University,  Textbook content produced by OpenStax is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (Access for free at https://openstax.org/details/books/astronomy)

MỤC LỤC

TVH 01 Nhập môn Thiên văn học

(1.1) Khoa học và Vũ trụ

 • 1. Khoa học và vũ trụ: Giới thiệu nhanh
 • 2. Bản chất của Thiên văn học
 • 3. Bản chất của Khoa học
 • 4. Các quy luật tự nhiên

(1.2) Con số trong thiên văn học

 • 5. Con số trong thiên văn học
 • 6. Hệ quả của thời gian di chuyển của ánh sáng

(1.3) Cuộc hành trình vũ trụ

 • 7. Cuộc hành trình vũ trụ

(1.4) Vũ trụ ở quy mô lớn và quy mô rất nhỏ

 • 8. Vũ trụ ở quy mô lớn
 • 9. Vũ trụ ở quy mô rất nhỏ
 • 10. Kết luận và một sự khởi đầu

TVH 02 Bầu trời của chúng ta

TVH 03 Quỹ đạo và Hấp dẫn

 • 3.1. Các định luật chuyển động hành tinh
 • 3.2. Tổ hợp vĩ đại của Newton
 • 3.3. Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton
 • 3.4. Quỹ đạo trong Hệ Mặt Trời
 • 3.5. Chuyển động của các vệ tinh và tàu vũ trụ
 • 3.6. Trọng lực trong hệ nhiều hơn hai vật thể

TVH 04 Trái Đất, Mặt Trăng và Bầu trời

TVH 05 Bức xạ và Quang phổ

TVH 06 Dụng cụ thiên văn học

TVH 07 Giới thiệu về Hệ mặt trời

TVH 08 Hành tinh Trái Đất

TVH 09 Mặt Trăng và Sao Thủy

TVH 10 Sao Kim và Sao Hỏa

TVH 11 Các hành tinh khổng lồ

TVH 12 Các vành đai, các mặt trăng, và Sao Diêm Vương

TVH 13 Sao chổi và Tiểu hành tinh: Mảnh vỡ của Hệ Mặt trời

TVH 14 Các mẫu vật từ vũ trụ và nguồn gốc của Hệ Mặt Trời

TVH 15 Mặt Trời: Ngôi sao của chúng ta

TVH 16 Mặt Trời: Nhà máy năng lượng nguyên tử

TVH 17 Ánh sáng từ các ngôi sao

TVH 18 Tính chất của các ngôi sao

TVH 19 Khoảng cách trong vũ trụ

TVH 20 Khí và bụi giữa các ngôi sao

TVH 21 Sự ra đời của các vì sao và sự khám phá ra các hành tinh bên ngoài Hệ Mặt trời

TVH 22 Cuộc đời của một ngôi sao

TVH 23 Cái chết của một ngôi sao

TVH 24 Lỗ đen và Không-thời gian cong

TVH 25 Thiên hà Ngân Hà

TVH 26 Các thiên hà

TVH 27 Thiên hà hoạt động, chuẩn tinh và lỗ đen siêu khối lượng

TVH 28 Sự tiến hóa và phân bố của các thiên hà

TVH 29 The Big Bang

TVH 30 Sự sống trong vũ trụ

Người đăng: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).