Không gian là nơi có môi trường chân không, có chứa khí, bụi và các phần khác của vật chất nổi xung quanh các khu vực "rỗng" của vũ trụ, trong khi các khu vực đông đúc có thể chứa các hành tinh, ngôi sao và các thiên hà.

Dirk Brouwer sinh ra ở Rotterdam, thành phố phía nam Hà Lan. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1927 tại đại học Leiden, Brouwer chuyển đến làm việc tại đại học Yale. Lĩnh vực chủ yếu của Brouwer là cơ học thiên thể.

Langley sinh ra ở Roxbury, Boston, bang Massachusetts. Từ năm 1865 đến năm 1866, ông làm việc tại đài thiên văn Harvard. Năm 1866, ông chuyển đến giảng dạy toán học Học viện Hải Quân Hoa Kỳ. Năm sau, ông được bổ nhiệm làm giám đốc đài thiên văn Allegheny tại Pittsburg. Langley đảm nhiệm chức vụ này cho đến năm 1887. Từ năm 1887 cho đến cuối đời, ông làm công tác quản lý tại viện Smithsonian, Washington, D.C.

Voyager 2 là một trong 2 tàu vũ trụ không người lái trong chương trình Voyager. Theo thiết kế chính thức, các tàu Voyager chỉ tâp trung vào việc khảo sát Sao Mộc và Sao Thổ. Tuy nhiên, 2 tàu thám hiểm này đã tiếp tục bay qua Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương và tiếp tục bay ra khỏi Hệ Mặt Trời. 

Flamsteed sinh ra ở Denby, Derbyshire, Anh. Ngày 04/03/1675, ông được bổ nhiệm chức vụ “Nhà thiên văn hoàng gia” (Flamsteed là người đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này). Ngày 10/08 cùng năm, đài thiên văn hoàng gia tại Greenwich cũng bắt đầu được xây dựng. Tháng 2 năm 1676, Flamsteed trở thành hội viên Hội hoàng gia Anh. Tháng 7/1676, ông bắt đầu làm việc tại đài thiên văn hoàng gia Greenwich cho đến năm 1684