Điểm Lagrange là các vị trí trong không gian nơi lực hấp dẫn của hai hệ vật thể như Mặt trời và Trái đất tạo ra các vùng hút và đẩy tăng cường. Chúng có thể được sử dụng bởi tàu vũ trụ để giảm tiêu thụ nhiên liệu cần thiết để duy trì vị trí.