Họ cảnh báo, có nhiều nguy hiểm nghiêm trọng đang nấp bên ngoài chân trời sự kiện. Trước khi đi vào được hố đen, nhà du hành phải tìm cách nào đó để tồn tại với lực thủy triều siêu mạnh và các bức xạ mạnh trong đĩa bồi thêm xoay tròn.

Nếu sao lỗ đen là dạng duy nhất của lỗ đen mà khoa học chỉ có thể tìm thấy bằng chứng không trực tiếp, thì vũ trụ có lẽ sẽ không đáng sợ như nó bây giờ. Xét cho cùng, các sao lỗ đen không xuất hiện để tạo ra nguy hiểm ngắn hạn hay dài hạn cho vũ trụ nói chung hay sự tồn tại của sự sống. Sự thật, khi một sao khổng lồ sập thành một hố đen, tất cả sự sống trên hành tinh hay mặt trăng của hệ mặt trời đó đầu tiên sẽ bị rán và sau đó là đông lạnh. Không có sự sống ở bất kỳ dạng nào có thể tồn tại lâu.