Bức xạ điện từ mang nhiều thông tin về bản chất của các ngôi sao và các vật thể thiên văn khác. Tuy nhiên, để trích xuất thông tin này, các nhà thiên văn phải có khả năng nghiên cứu lượng năng lượng mà chúng ta nhận được ở các bước sóng ánh sáng khác nhau một cách chi tiết.